Zasady etyczne i zawodowe

Pracownicy, dostawcy i partnerzy biznesowi Iwamet Sp. z o.o. powinni wykazywać wysokie morale zawodowe i osobiste oraz stosować właściwe zasady etyczne i zawodowe poprzez:

 • respektowanie wiedzy i doświadczenia osób z branży
 • przestrzeganie zasad lojalności zawodowej
 • niewykorzystywanie – na własne potrzeby – dokładnych kopii pracy innych osób bez uzyskania od nich odpowiedniego pozwolenia
 • wyrażanie odmiennych poglądów w sposób kulturalny, nie obrażający godności oponenta
 • wyrażanie opinii zawodowej jedynie wtedy, gdy jest ona oparta na fachowej wiedzy
 • zachowanie poufności wszelkich informacji, które zostały przekazane poufnie przez pracodawcę, klienta lub osobę publiczną
 • podejmowanie się wykonywania tylko takich prac, do wykonania których ma się wystarczające i niezbędne kwalifikacje
 • informowanie pracodawcy o każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w realizacji powierzonego zadania
 • podpisywanie tylko takich dokumentów, które dotyczą prac osobiście wykonanych lub nad którymi sprawuje się bezpośredni nadzór
 • dążenie do utrzymywania na odpowiednim poziomie swoich kwalifikacji zawodowych
 • dbanie w działalności zawodowej o godność oraz honor zawodu, a także przeciwdziałanie obniżaniu jego rangi i autorytetu
 • dokładne sprawdzanie informacji przekazywanych klientowi oraz przełożonym
 • dotrzymywanie terminów i obietnic
 • przyznawanie się do swoich błędów i dążenie do ich naprawienia
 • bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • wykonywanie swoich obowiązków z uwzględnieniem bezpieczeństwa środowiska naturalnego, zdrowia, dobra publicznego, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zajmowanie krytycznego stanowiska w odpowiednim miejscu i czasie (w przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego kodeksu)
 • kierowanie się obiektywizmem w ocenach współpracowników – nie działanie na szkodę współpracowników
 • reagowanie na próby korupcji lub nieuczciwości i tym samym niezabieganie o korzyści materialne oraz nieoferowanie takich korzyści osobom trzecim
 • informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich naruszeniach Kodeksu Etycznego

Kierując się dobrem jako wartością nadrzędną, pracownicy, dostawcy oraz partnerzy biznesowi Iwamet Sp. z o.o. powinni wykonywać swoje obowiązki, świadczyć usługi uczciwie, w pełni wykorzystując swoje kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje, przestrzegając przy tym przepisów prawa, norm i specyfikacji technicznych oraz obowiązujących w zakładzie regulacji wewnętrznych, które są podstawą działania.

Kodeks etyczny Iwamet Sp. z o. o. Wydanie I 24.08.2020


Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×