Obowiązek przestrzegania zasad

Pracownicy Iwamet, dostawcy i partnerzy handlowi są zobowiązani do przestrzegania zasad polityki zapobiegania występowaniu podrobionych części obowiązującej w Iwamet Sp z o. o.

Najważniejszą zasadą jest posiadanie i utrzymanie bezpiecznego łańcucha dostaw, co gwarantuje najbardziej efektywną metodę zapobiegania występowaniu materiałów/wyrobów podrobionych przekazywanych do przemysłu.

Części podrobione (Counterfeit parts) – nieautoryzowane kopiowanie, imitacja, substytuty lub zmodyfikowane części (na przykład materiały, części, komponenty), które są świadomie wprowadzane w miejsce prawdziwej części wytworzonej przez oryginalnego lub autoryzowanego producenta. Przykłady: sfałszowane oznakowanie (np. trwałe oznaczenie, cecha itp.) lub etykieta na sztuce danego wyrobu, numer seryjny, kod daty, gatunek, dokumentacja towarzysząca (także w odniesieniu do rzeczywistych cech wyrobu np. niezgodny skład chemiczny, własności pomimo tego, że certyfikat dostawy określa inaczej itp.) lub charakterystyki takiego wyrobu itp.

Zasady postępowania

Zakupy

 • monitorowanie raportów/informacji o podrobionych częściach ze źródeł zewnętrznych, t.j z Internetu, wewnętrznie z firmy bądź tez bezpośrednio od dostawców lub Klientów
 • zakupy wyłącznie u Dostawców zatwierdzonych zgodnie z wewnętrzną procedurą zakupową
 • zakupy bezpośrednio od producentów (a jeżeli nie jest to możliwe to zakupy u dystrybutorów będących na Liście Zatwierdzonych Dystrybutorów)
 • wymóg dostarczenia certyfikatów wystawionych przez producentów w przypadku zakupów u dystrybutorów.

Szkolenia

 • zwiększanie świadomości personelu poprzez szkolenia stanowiskowe i przypominające, prezentacja przykładów potencjalnie niezgodnych podrobionych części

Proces produkcyjny

 • kontrola nabywania wyrobu dostarczanego z zewnętrznych źródeł w szczególności poprzez weryfikację dokumentacji otrzymanej z dostawą pod kątem jej zgodności zwracając uwagę na:
  • autentyczność i kompletność dokumentacji wymaganej zamówieniem,
  • czytelność zapisów, pieczątek, stempli,
  • dokonane nieautoryzowane poprawki,
  • dokonane dopiski.
 • weryfikację znakowania dostarczanych materiałów
 • monitorowanie dezaktualizacji części poprzez ich archiwizację w przypadku pojawienia się nowej rewizji
 • wstrzymywanie i zgłaszanie podejrzanych lub wykrytych części podrobionych – zastosowanie kwarantanny
 • zastosowanie zasad identyfikacji i identyfikowalności (w tym serializacji części jeśli wymagana)

Testowanie i zapobieganie

 • stosowanie kontroli, audytów w celu weryfikacji metod wykrywania podrobionych części

Działania po dostawie

 • niezwłoczne poinformowanie Klienta o ryzyku występowania w sprzedanym wyrobie komponentu podrobionego
 • współpraca z Klientem w zakresie określenia toku postepowania z wyrobem podrobionym oraz wykonanie analizy źródła pochodzenia części podrobionej

* Wszyscy Dostawcy i Partnerzy Biznesowi są zobowiązani do przeniesienia powyższych zasad na swoich poddostawców i partnerów biznesowych.
Wszelkie przypadki naruszenia powyższych zasad powinny być zgłaszanie przez pracowników do bezpośredniego przełożonego. Przypadki występowania wyrobów, materiałów podrobionych powinny być zgłaszanie do odpowiednich służb rządowych, do innych dostawców/ Klientów w celu zapobieżenia ich rozprzestrzenianiu się.

Polityka zapobiegania materiałom podrobionym Iwamet Sp. z o. o. Wydanie I 10.08.2020


Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×