Nasza misja

Dostarczanie wyrobów i usług z branży elementów metalowych oraz produkcja odlewów kształtowych ze stopów aluminium na najwyższym poziomie jakości gwarantującym zadowolenie Klienta.

Nasza wizja

Konsekwentnie dążąc do perfekcji we wszystkich działaniach, budujemy w naszej firmie „centrum doskonałości” obróbki mechanicznej i produkcji odlewów ze stopów aluminium.

Misją Naszej organizacji jest dostarczanie wyrobów i świadczenie usług w obszarze branży metalowej poprzez produkcję odlewów kształtowych ze stopów aluminium i magnezu, której celem jest spełnianie zadowolenia Klientów i satysfakcja personelu z uwzględnieniem aspektów środowiskowych przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań prawnych przy wytwarzaniu i obrocie towarami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Przyjęte cele jakościowe i środowiskowe są osiągane poprzez:

 • Zwiększanie potencjału wykonawczego organizacji zatrudniając personel o najwyższych kompetencjach z jednoczesnym prowadzeniem szkoleń uzupełniających
  i doskonalących;
 •  Unowocześnianie i rozbudowę infrastruktury i wyposażenia organizacji zwiększając jej potencjał produkcyjny;
 •  Monitorowanie i analizę kontekstu organizacji, potrzeb zainteresowanych stron oraz ryzyka i możliwości doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i jego Procesów;
 • Dostarczanie wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami prawnymi, norm, Klienta, w tym jego SZJ, środowiskowymi oraz własnymi przyjętymi w organizacji;
 • Korzystanie z usług wypróbowanych dostawców, gwarantujących najwyższą jakość dostaw, monitorowanych z wykorzystaniem ustanowionych wskaźników;
 • Zapobieganie i minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez identyfikację oraz monitorowanie aspektów środowiskowych oraz podejmowanie inicjatyw służących ochronie środowiska, z uwzględnieniem oceny cyklu życia naszych wyrobów;
 • Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Środowiskowego przez spełnianie wymagań norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz standardów: AS 9100 rev. D i IATF16949:2016;
 • Utrzymanie zatwierdzeń procesów specjalnych NADCAP, mające na celu zapewnienie jakości procesów obróbki cieplnej i NDT (Badania radiograficzne i penetracyjne) oraz wszelkich innych zatwierdzeń procesów specjalnych, jeśli są wymagane przez Klienta.
 • Systematyczne rozwijanie i doskonalenie relacji partnerskich z klientami, prowadzące do zwiększania efektywności i skuteczności sprzedaży wyrobów.
 • Innowacyjność produkcji wpływająca na jakość wyrobów oraz pozytywnie na zdefiniowane aspekty środowiskowe w związku z wdrażaniem projektów unijnych.

 

Gwarantem realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest powszechna świadomość, że odpowiedzialność za najwyższą jakość i środowisko spoczywa na każdym pracowniku.

Kierownictwo organizacji zobowiązuje się do realizacji powyższych celów oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego.

Prezes Zarządu
John Iwasieczko


Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×